Pro rodiče

V této části naší webové prezentace bychom rádi uvedli všechny praktické informace, které se budou hodit rodičům i dětem před i po nástupu do našich dětských skupin. Naleznete zde například velice nápomocný seznam věcí, které by každé dítě mělo mít ve školce při ruce. Pro zvědavce zde rovněž uvádíme přibližnou každodenní náplň výuky. Snadněji si tak představíte, co v kterou chvíli Vaše dítko provádí. Prosíme Vás, abyste této části věnovali náležitou pozornost. Pakliže tak učiníte, můžete si být jisti, že nástup do naší mateřské školky proběhne bez komplikací a Vaše dítě se tu po celý čas bude cítit skvěle.

Co nabízíme

Nabízíme dětem vstřícné, podnětné a obsahově bohaté vzdělávací prostředí v němž se mohou cítit bezpečně, radostně a spokojeně a které jim poskytuje možnost projevovat se, bavit, zaměstnávat a učit se přirozeně dětským způsobem.

Nabízíme nadstandartní aktivity:

 • jednorázové i dlouhodobé hlídání dětí od 2 let se širokým spektrem zajímavých činností
 • hrátky s anglickým jazykem
 • kvalifikovaný personál, rodinné a přátelské prostředí, individuální přístup
 • půldenní veselé tématické bloky
 • kroužky
 • divadla, výlety, společné akce s rodiče
 • zábavné kreslení pro děti
d

Organizace dne

V průběhu dne se vystřídají různé aktivity. Ty se snažíme zařazovat vyváženě tak, aby se děti plně soustředily na každou z nich. Jednotlivé části programu se běžně přizpůsobují ročnímu období, aktuálnímu počasí, nadcházejícím svátkům (Vánoce, Velikonoce) a podobně. Výjimkou také výlety do přírody, zájmových center, divadel či podobné události. O těchto výletech budou rodiče informováni vždy v dostatečném předstihu.

Následující přibližný harmonogram Vám nastíní, jak vypadá obyčejný den u nás:

Časně ráno k nám začínají přicházet první rodiče s dětmi. Dopoledne zahrnuje svačinu a pohybové aktivity spojené se vzdělávací činností. Když počasí dovolí, trávíme část dopoledne pobytem venku. Poté následuje oběd, po němž děti odcházejí domů. 12:15 – 12:45 příchod dětí na odpolední blok s odpoledním spánkem. Po odpočinku následuje malá svačinka, volné hraní, vzdělávací činností či kolektivní hry. K pozdnímu odpoledni v 16:45 se rozloučíme s posledními dětmi a tím je náš den u konce.

Snažíme se vytvářet podmínky pro svobodný rozvoj každého jednotlivce, respektujeme jeho individualitu, podporujeme tvůrčí iniciativu.

Z

Co děti potřebují

Připravujete své dítě na první den ve školce? V tom případě si prosím přečtěte informace o tom, jakými věcmi je vhodné budoucího předškoláka vybavit. Nic už pak nebude stát v cestě tomu, aby si Vaše dítě pobyt u nás náramně užilo.

 • Pohodlné a praktické oblečení do vnitřních prostor školky. Dítě v tomto oděvu stráví většinu dne. Je proto velice důležité, aby se v něm dítě cítilo opravdu příjemně.
 • Přezůvky se světlou podrážkou, to znamená jakákoliv pohodlná obuv, kterou bude dítě nosit pouze ve třídě.
 • Oblečení pro pobyt venku. Přizpůsobit ročnímu období. Doporučujeme jedno oblečení na písek, kde se dítě může ušpinit a jiné na procházky.
 • Počasí bývá někdy nepřející, a proto by každý měl mít k dispozici pláštěnku.
 • U dětí člověk nikdy neví, co vyvedou nebo co se stane, a proto by se hodilo kompletní náhradní oblečení.
 • K odpolednímu spánku, uleháme v pyžamku!
 • I když není rýma, kapesník v kapse je i přesto prima.