Motto: „Náš pedagog děti do světa neuvádí, ale s dětmi svět tvoří.“

Jsme nezisková, mezinárodní, církevní organizace, jejímž cílem je pomáhat lidem. Proto jsme založili dvě Dětské Skupiny Pramínek a Plamínek které jsou službou péče o dítě na nekomerční bázi. Základní právní rámec nastavuje zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů. Tento zákon upravuje podmínky, za nichž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině a podmínky pro získání oprávnění k poskytování této služby.

Řídíme se pravidlem: „Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi“. Chceme nabídnout alternativu, kde rodiče, za přijatelnou cenu, budou moci nechat své děti a budou mít jistotu, že je o ně dobře postaráno.

V naší dětské skupině mají děti jedinečnou možnost poznávat jiné kultury a jazyky. Naše vychovatelky mluví Česky, Rusky a Anglicky. A proto dětem z různých zemí a kultur je u nás velmi dobře. Díky lásce, kterou máme k dětem, nikdo není zanedbán a každý může rozvíjet svůj potenciál a mít možnost rozvíjet své schopnosti komunikace a tolerance. V mezikulturním prostředí děti vždy máji výhodu v tom, že začínají vnímat svět v širším kontextu.“

Výuka ruštiny a angličtiny, hudební výchova a malovaní to všechno je součásti našeho programu. Věříme že lidi se mají chovat slušně a proto již od malička chceme dětem ukázat na důležitost křesťanských etických základů.

Věřím, že náš program přinese veliké požehnaní Vám a Vašim dětem.

Popis tříd

Naše třídy jsou věkové heterogenní, dětí od 2 do 4 let.

Činnosti všech dětí realizujeme hravou formou v dopoledním a odpoledním čase. Snažíme se rozvíjet fantazii, tvořivost, hudební dovednosti, rozumové poznatky apod. Upevňujeme zvládání rytmizace s pohybem, poznávání hudebních nástrojů. Neopomíjíme další vzdělávací činnosti – pohybové, pracovní i výtvarné, matematické, apod.

Máme na zřeteli, že výchova a vzdělávání člověka jsou založeny na kvalitě mezilidských vztahů v kolektivu dospělých i dětí. Uvědomujeme si, že vzdělávání je prostředkem a ne cílem výchovy. Snažíme se, aby dětská skupina Plamínek v Praze byl místem, kde děti získají sociální zkušenosti a základní poznatky o životě, aby dítě na základě rozvoje svých individuálních předpokladů získalo základy klíčových a pro život důležitých kompetencí.

Vedeme děti k ohleduplnosti vůči ostatním a samozřejmě ke vzájemné pomoci. Snažíme se dětem předávat křesťanské hodnoty, učíme se toleranci vůči druhým, mít rádi druhé, i když jsou odlišní nebo handicapovaní. Vedeme děti k tomu, aby uměly samostatně řešit vzniklé problémy. Ke křesťanským hodnotám tak vedeme děti přirozeně a nenásilně. Společná modlitba před jídlem a čtení biblických příběhů je běžnou součástí našeho programu. Náboženskou výchovu považujeme za součást celkového rozvoje osobnosti dítěte.

Prioritou Dětské skupiny Plamínek a Pramínek je vytvořit bezpečné, klidné prostředí, které je založeno na pěstování dobrých vztahů, důvěře a toleranci.

Učitelé

Za děti zodpovídají kvalifikované pečující osoby.

d

Zřizovatel

Sbor Bratrské jednoty baptistů v Praze – Církev XXI. století

Nedašovská 345/4
155 21 Praha – Zličín
IČ: 73635481
Náš účet FIO číslo: 2300951165/2010

Dětská skupina zastoupené ředitelem:
Mgr. Olegem Gricykem, DiS.

+420 774 117 031

praminek.com@gmail.com